EasySail, s.r.o.

EasySail lze kormidlovat i bez licence

Ve většině zemí není třeba k vedení (řízení, kormidlování…) EasySailu, tzn. rekreačního plavidla do 5 m délky žádné licence. Pokud ano, pak pouze osvědčení nejnižší třídy, které nebývá obtížné získat.

Kormidlování EasySailu je takřka "dětsky" snadné a zvládne jej i začátečník. Navíc díky snadné ovladatelnosti EasySailu se i začátečník rychle stane dobrým jachtařem. U kormidlování samotnými dětmi je ovšem na rodičích, aby pečlivě zvážili komu EasySail svěří do rukou. Přeci jen i ta nejlepší loď se pohybuje vždy na vodě a to znamená, že by děti měli být vždy oblečeny do plovacích vest.

Zavři okno